sr

  Life foto konkurs -“ Life je sok!“

  PRAVILA UČEŠĆA U KONKURSU “LIFE JE SOK

   

   

  Fabrika za preradu voća i povrća Nectar doo Bačka Palanka, matični broj 08666032, PIB 101922265, organizuje nagradni konkurs “Life je sok“ u kome ćemo nagraditi ukupno 40 učesnika.

   

  Organizator konkursa je Fabrika za preradu voća i povrća NECTAR d.o.o. Bačka Palanka, Novosadski put 9, Bačka Palanka, matični broj 08666032, PIB 101922265 (dalje: Organizator).

   

  Svaka osoba koja ulazi u konkurs (“Učesnik”) se slaže da je njihovo učešće u skladu sa sledećim pravilima koje svojim učešćem i prihvata:

   

  Šta je potrebno da uradim za učešće u nagradnom konkursu?

   

   

  Kako bi učešće bilo validno, učesnici moraju poštovati sledeće korake koji su predviđeni za uspešno apliciranje na nagradni konkurs, a njihovi podaci (ime, e-mail adrese) moraju biti zabeleženi putem registracije.

  • Fotografisati kreativnu i zabavnu  fotografiju sa pakovanjem Nectar Life sok 0,5
  • Postaviti na društvene mreže Organizatora (facebook, Instagram)  sa heš tagom #lifejesok

   

   

  Organizator će u četri (4) ciklusa organizovati nagradni konkurs tako što će pozivati učesnike da u rokovima određenim ovim Pravilnkom postavljaju kreativne i zabavne fotografije sa heš tagom #lifejesok.

   

  I ciklus – počev od dana 19.10.2020 godine do dana 25.10.2020. godine u 00:00 časova

  II ciklus – počev od dana 26.10.2020. godine do dana 01.11.2020. godine u 00:00 časova

  III ciklus – počev od dana 02.11.2020. godine do dana 08.11.2020. godine u 00:00  časova

  IV ciklus – počev od dana 09.11.2020. godine do dana 15.11.2020. godine u 00:00  časova

   

  U roku od 3 radna dana od završetka svakog ciklusa, stručni žiri će odabrati po 10  pobednika.

   

  Stručni žiri čini tri člana koja su zaposlena kod Organizatora.

   

  Dobitnici će biti proglašeni na samom sajtu www.nectar.rs a oni će biti obavešteni putem društvene mreže sa koje su postavili fotografiju u roku od  3 radnih dana od dana završetka svakog ciklusa, sa detaljima o preuzimanju nagrade.

   

  Pobednici imaju 7 (sedam) radnih dana od kontaktiranja od strane Organizatora da potvrde da prihvataju poklon a ukoliko nakon tog vremenskog perioda kontaktirani pobednik ne odgovori, biće diskvalifikovan i nagrada će biti uručena sledećem takmičaru po odluci stručnog žirija.

  Pobednici su dužni da uz svoju saglasnost dostave i svoje kontakt podatke (ime i prezime, adresa, kontakt telefon) Organizatoru prilikom potvrde da prihvataju poklon. Ukoliko isto ne učine, nagrada će biti će biti uručena sledećem takmičaru po odluci stručnog žirija.

   

  Organizator ne snosi odgovornost za neuspešnu komunikaciju sa pobednicima.

  Organizator ne snosi odgovornost za pogrešan opis od strane trećih lica i kašnjenja u isporuci.

  Organizator ima pravo na rok od 60 dana u kome može poslati nagrade svim dobitnicima. Ovaj rok počinje od trenutka kada je takmičenje završeno.

  Organizator može produžiti ovaj rok na 120 dana bez ikakvog upozorenja.

   

  Uslov za prihvatanje nagrade jeste indentifikacija dobitnika (neki vid potvrde identiteta, kao što je lična karta) kao i potvrda da je učestvovao na „Life je sok“ nagradnom konkursu.

  Sve nagrade ne mogu biti razmenjene u zamenu za novac ili neki drugi vid kompenzacije u vrednosti nagrade.

   

  Ko može da učestvuje?

   

  Pravo na učešće imaju državljani Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, a koje pristupaju nagradnom konkursu putem društvenih mreža sa heš tagom #lifejesok.

   

  Maloletna lica imaju pravo da učestvuju na Konkursu u skladu sa Zakonom, pri čemu prijavu na nagradni konkurs u njihovo ime podnosi zakonski zastupnik ili staratelj deteta ili lice koje zakonski zastupnik ili staratelj odredi, a koje je građanin Republike Srbije, uz saglasnost za prikupljanjem i obradom njegovih podataka i podataka navedenog maloletnog lica u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Ukoliko maloletna osoba, kao učesnik, osvoji nagradu, Organizator će nagradu uručiti osobi koja je zakonski zastupnik, odnosno staratelj, a nakon uvida u isprave koje dokazuju svojstvo zakonskog zastupnika, odnosno staratelja ili uz beležnički overenu saglasnost zakonskog zastupnika ili staratelja, trećoj osobi koja je tom saglasnošću identifikovana.

   

  Svi Učesnici prihvataju da Organizator može koristiti njihove informacije u svrhu publiciteta.

  Svi Učesnici prihvataju da njihovi privatni podaci budu čuvani na serverima Organizatora od strane trećih lica.

  Svako od učesnika može da učestvuje u konkursu neograničen broj puta. Više fotografija znači i veće šanse za nagradu od strane izbora stručnog žirija.

   

  Konkurs je zabranjen za zaposlene kod Organizatora i njihove najbliže rođake. Svaki ovakav učesnik će biti diskvalifikovan, čak i po završetku nagradnog konkursa.

   

   

   

  Nagrade

   

  Ukupno će postojati 40 nagrada, i to:

  • Life držač kartica (20 komada)
  • Life jastuk za putovanje (20 komada)

   

  Dobitnike će odabrati stručni žiri i vrstu nagrade iz prethodnog stava deliti po svom izboru.

   

  Nagrade su povezane sa dostupnošću i Organizator zadržava pravo da zameni nagrade sa nagradama koje su ekvivalentne vrednosti, bez da daje obaveštenje u vezi sa tim.

  Novčana alternativa u zamenu za nagradu neće biti ponuđena.

  Nagrade ne mogu biti prenosive.

   

  Organizator ima pravo da diskvalifikuje Učesnika koji je uradio neku od sledećih stvari:

   

  1. Koristio lažno ime u takmičenju
  2. Ponašao se neetički u vezi sa takmičenjem.

   

  Organizator će kontaktirati Učesnike putem društvene mreže sa koje su postavili fotografiju. Dobitnici će biti kontaktirani nakon interne potvrde. Objava će biti na stranici www.nectar.rs  kada dobitnici budu odabrani i kada oni potvrde da prihvataju nagradu. Ako iz bilo kog razloga neko od dobitnika ne potvrdi na vreme da prihvata nagradu, Organizatorova ponuda će biti otkazana i Organizator zadržava pravo da nagradu ponudi drugom Učesniku po redosledu.

   

  Svi Učesnici prihvataju da Organizator može koristiti njihove informacije i fotografije u svrhu publiciteta. Svi Učesnici prihvataju da njihovi privatni podaci budu čuvani na serverima Organizatora od strane trećih lica. Saglasnost će dati pojedinačno i elektronski, prijavom za učešće u nagradnom konkursu.

   

  Organizator može primati lične informacije od Učesnika direktno. Ove informacije se mogu koristiti kako bi olakšavale funkcije konkursa, kao što su glasanje, kreiranje ili deljenje prijave. Sve lične informacije će biti sakupljene od strane Organizatora i biće čuvane u skladu sa lokalnim zakonima.

   

  Svaki Učesnik daje svoju saglasnost za sve mehanizme takmičenja. Pre finalnog dana objavljivanja konkursa, Organizator zadržava pravo da otkaže konkurs, promeni vreme trajanja konkursa, otkaže ili promeni nagrade. Pre finalnog dana konkursa, Organizator može promeniti ova pravila u bilo koje vreme, tako što će objaviti nova pravila umesto starih, online.

   

  U situaciji kada neka situacija nije pokrivena trenutnim pravilima, Organizator će doneti odluku kako da reši datu situaciju i ta odluka će biti konačna i neopoziva.

  Nagradni konkurs „ Life je sok “ traje od dana 19.10.2020. godine do dana 15.11.2020.   godine do 00:00h.

  NECTAR DOO BAČKA PALANKA

   

   

  Prijavi se za newsletter

  Nectar Group Chat Pitajte Nectar
  Pozovite me