sr

  Nagradna igra DOMAĆE NAGRAĐUJE

  На основу Закона о играма на срећу („Службени гласник РС“, бр. 18/2020), Правилника о ближим условима, односно садржини правила игара на срећу („Службени гласник РС“, бр. 152/20), Правилника о начину утврђивања испуњености услова за добијање сагласности за приређивање наградне игре у роби и о начину извештавања о резултатима наградне игре („Службени гласник РС“, бр. 152/20) и Одлуке бр. 02/2 од 25.02.2022. године заступника FABRIKA ZA PRERADU VOĆA I POVRĆA NECTAR DOO, BAČKA PALANKA, ул. Новосадски пут бр. 9, дана 25.02.2022. године, донета су:

   

  ПРАВИЛА НАГРАДНЕ ИГРЕ

  “DOMAĆE NAGRAĐUJE”

  Овим Правилима приређивач организује наградну игру у роби и услугама под називом “DOMAĆE NAGRAĐUJE” (у даљем тексту: Наградна игра), те ова Правила садрже одредбе које се односе на Приређивача наградне игре, Начин организовања наградне игре, Наградни фонд, Услове за учешће, Начин обавештавања учесника у наградној игри, Одговорност организатора према учесницима наградне игре, као и друга питања од значаја за организовање наградне игре у роби и услугама.

   

  1. НАЗИВ И СЕДИШТЕ ПРИРЕЂИВАЧА

  FABRIKA ZA PRERADU VOĆA I POVRĆA NECTAR DOO, BAČKA PALANKA

  Новосадски пут бр. 9

  матични број: 08666032, пиб: 101922265

  законски заступник: Ненад Мишчевић, директор

   

  1. СВРХА НАГРАДНЕ ИГРЕ

  Приређивач приређује наградну игру у рекламне сврхе.

   

  III. НАЗИВ ОРГАНА ПРИРЕЂИВАЧА КОЈИ ЈЕ ДОНЕО ОДЛУКУ О ПРИРЕЂИВАЊУ ИГРЕ, ДАТУМ И БРОЈ ОДЛУКЕ

  Дана 25.02.2022. године, Ненад Мишчевић, директор, за привредно друштво FABRIKA ZA PRERADU VOĆA I POVRĆA NECTAR DOO, BAČKA PALANKA, донео је Одлуку број 02/2 од 25.2.2022. године, да се организује наградна игра под називом “DOMAĆE NAGRAĐUJE”.

   

  1. НАЗИВ, ВРЕМЕ ТРАЈАЊА И ТРЖИШТЕ НА КОМЕ СЕ ПРИРЕЂУЈЕ НАГРАДНА ИГРА

  Организује се наградна игра у роби и услугама.

  Назив наградне игре је “DOMAĆE NAGRAĐUJE”.

  Наградна игра траје од 28.03.2022. године до 11.05.2022. године.

  Наградна игра се организује у свим продајним објектима привредних друштава:

  • AKCIONARSKO DRUŠTVO-TRGOVINA NA VELIKO I MALO PODUNAVLJE, BAČKA PALANKA, Југословенске армије 42, матични број 08005834, чији су објекти означени брендом Podunavlje;
  • VUM DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DOO ŠABAC, Стефана Првовенчаног 77/1, матични број 06257283, чији су објекти означени брендом Vum;
  • AKCIONARSKO DRUŠTVO BB TRADE ŽITIŠTE, Трг ослобођења бб, матични број 08038791, чији су објекти означени брендом PerSu;
  • AKCIONARSKO DRUŠTVO SENTA-PROMET TRGOVINSKO PREDUZEĆE PO SENTA, Поштанска 13, матични број 08720100, чији су објекти означени брендом SP Marketi;
  • DRUŠTVO ZA PROMET EUROPROM DOO VALJEVO, DIVCI, Лукавац бб, матични број 07396635, чији су објекти означени брендом Europrom;
  • DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA VP – DIMA DOO, VELIKA PLANA, Милоша Великог 150, матични број 17534726, чији су објекти означени брендом VP Dima;
  • PROIZVODNO-PROMETNO I USLUŽNO PREDUZEĆE KASTRUM DOO PETROVAC, Моравска 44, матични број 17435116, чији су објекти означени брендом Viva;
  • STYLINE DОО POŽAREVAC, Ђуре Ђаковића бб, матични број 17023306, чији су објекти означени брендом Styline;
  • TRGOVINSKO PREDUZEĆE MORAVA DOO, KRAGUJEVAC, Индустријска 8a, матични број 06337856, чији су објекти означени брендом Morava;
  • TRGOVINSKO DRUŠTVO TEKIJANKA JEDNOČLANO DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU TEKIJA, Ђердапска 12, матични број 07416695, чији су објекти означени брендом Tekijanka;
  • TRGOVINSKO PREDUZEĆE ZA PROMET NA VELIKO I MALO METALAC-PROLETER AD GORNJI MILANOVAC, Рудничке Војске 18, матични број 07176929, чији су објекти означени брендом Proleter;
  • PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU NA VELIKO I MALO EKSPORT IMPORT LEON CONDITORS DOO VRANJE, Баба Златина 8, матични број 17129546, чији су објекти означени брендом Leon;
  • PRIMA NOVA DOO LESKOVAC, Текстилна 97, матични број 20165260, чији су објекти означени брендом Zlatan Trag;

  која привредна друштва представљају чланице DOMAĆI TRGOVAČKI LANAC DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I USLUGE BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), Милутина Миланковића 23, Нови Београд, матични број: 20710268, (у даљем тексту: DTL ПРОДАЈНИ ОБЈЕКТИ), на територији Републике Србије (без територије Косова и Метохије), у периоду од 28.03.2022. године од 00:01ч до 11.05.2022. године у 23:59ч.

  Списак DTL ПРОДАЈНИХ ОБЈЕКАТА објављен је и на интернет страници www.domacenagradjuje.rs са адресом сваког објекта под ставком „Где купити“.

  1. V. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У НАГРАДНОЈ ИГРИ

  Сва физичка лица држављани Републике Србије са пребивалиштем у Републици Србији (без територије Косова и Метохије) имају право да учествују у Наградној игри, изузев: лица која су у сталном радном односу или на други начин раде код Приређивача као и њихови брачни и ванбрачни другови, родитељи и деца, рођена браћа и сестре уколико са њима живе у заједници; лица која су у сталном радном односу или на други начин раде код DTL ПРОДАЈНИ ОБЈЕКТИ као и њихови брачни и ванбрачни другови, родитељи и деца, рођена браћа и сестре уколико са њима живе у заједници; чланови комисије за регулаторно спровођење Наградне игре, њихови брачни и ванбрачни другови, родитељи и деца, рођена браћа и сестре уколико са њима живе у заједници; лица која су у сталном радном односу или на други начин раде код правних лица која на било који начин учествују у приређивању и организацији Наградне игре и/или извлачењу добитка, и/или имају приступ подацима везаним за приређивање Наградне игре, те њихови брачни и ванбрачни другови, родитељи и деца, рођена браћа и сестре уколико са њима живе у заједници.

  Уколико је добитник неке од награда лице лишено пословне способности, награду ће за њега и у његово име примити законски заступник, након потписивања изјаве којом се Приређивач ослобађа сваке одговорности која може настати у вези додељивања награде, као и плаћања штете или захтева ма какве природе у вези са тим. Својство заступника се доказују важећом оригиналном документацијом (Одлука о старатељству).

  Уколико је добитник неке од награда лице малолетно лице, награду ће за њега и у његово име примити законски заступник, након потписивања изјаве којом се Приређивач ослобађа сваке одговорности која може настати у вези додељивања награде, као и плаћања штете или захтева ма какве природе у вези са тим. Својство заступника се доказују важећом оригиналном документацијом (Извод из матичне књиге рођених, Одлука о старатељству).

  Организатор задржава право да, по сопственом нахођењу, изврши мере провере горе наведених чињеница.

  Учешћем у наградној игри сви учесници прихватају њена правила.

  1. ОПИС НАГРАДНЕ ИГРЕ

  Право учешћа и могућност да освоје неку од награда имају сва физичка лица са пребивалиштем на територији Републике Србије (без територије Косова и Метохије) која током периода трајања наградне игре у било којем продајном објекту DTL ПРОДАЈНИ ОБЈЕКТИ на територији Републике Србије, који продаје доле набројане производе приређивача, остваре куповину било ког Nectar производа бренда Family, Life ili Voćne kapi od 1L, 1,5L ili 2L, који производи су:

  Назив производа                                                                                                                                   Бар код

    
  LIFE PREMIUM SOK JABUKA TPA 1L 1/12

  LIFE PREMIUM SOK BRESKVA TPA 1L 1/12

  LIFE PREMIUM SOK PARADAJZ TPA 1L 1/12

  LIFE PREMIUM SOK POMORANDŽA TPA 1L 1/12

  LIFE PREMIUM SOK KRUŠKA TPA 1L 1/12

  LIFE PREMIUM NEK. CRNA RIBIZLA TPA 1L 1/12

  LIFE PREMIUM NEKTAR ANANAS TPA 1L 1/12

  LIFE PREMIUM NEKTAR BOROVNICA TPA 1L 1/12

  LIFE SELECTION OBLAČINKA VIŠNJA TPA 1L 1/12

  LIFE SELECTION ARILJSKA MALINA, JABUKA I GROŽÐE TPA 1L 1/12

  LIFE PREMIUM JABUKA ARONIJA I GROŽĐE PLUS VITAMIN C TPA 1L 1/12

  LIFE PREMIUM SOK JABUKA TBA 1,5 L 1/8

  LIFE PREMIUM SOK POMORANDŽA TBA 1,5L 1/8

   

  FAMILY NEKTAR JABUKA TPA 1L 1/12

  FAMILY NEKTAR BRESKVA TPA 1L 1/12

  FAMILY NEKTAR VOCNI MIKS TPA 1L 1/12

  FAMILY NEK. POMORANDŽA TPA 1L 1/12

  FAMILY ANANAS I POMORANDŽA 50% 1L TP

  FAMILY NEKTAR JAGODA TPA 1L 1/12

  NECTAR FAMILY JABUKA I MALINA TPA 1L 1/12

  FAMILY NEKTAR BLUEBERRY TPA 1L 1/12

  FAMILY IMMUNO JABUKA, BOROVNICA I ARONIJA TPA 1L 1/12

  NECTAR FAMILY IMMUNO MULTIVITAMIN TPA 1L 1/12

  FAMILY IMMUNO POMORANDŽA, LIMUN I ĐUMBIR TPA 1L 1/2

  NECTAR FAMILY DUNJA I JABUKA TPA 1L 1/12

  NECTAR FAMILY CRVENA RIBIZLA I JABUKA TPA 1L 1/12

  FAMILY NEKTAR JABUKA TBA 1,5L 1/8

  FAMILY  NEKTAR BRESKVA  50%  1,5L TBA 1/8

  FAMILY NEKTAR VOĆNI MIKS TBA 1,5L 1/8

  FAMILY NEK. POMORANDŽA TBA 1,5L 1/8

  FAMILY NEKTAR BLUEBERRY TBA 1,5L 1/8

  FAMILY NEKTAR VIŠNJA TBA 1,5L 1/8

  FAMILY NEKTAR JAGODA TBA 1,5L 1/8

   

  VOCNE KAPI PICE JABUKA, TGA 1L

  VOCNE KAPI PICE BRESKVA I JABUKA, TGA 1L

  VOCNE KAPI PICE JABUKA TBA 2L NOVO 1/6

  VOCNE KAPI PICE BRESKVA TBA 2L NOVO 1/6

  VOCNE KAPI PICE TROPSKO VOCE TBA 2L SR,CG,MK 1/6

  VOCNE KAPI PICE ŠUMSKO VOCE TBA 2L NOVO 1/6

  VOCNE KAPI PICE POMORANDŽA TBA 2L SR,CG,MK 1/6

  VOCNE KAPI VIŠNJA I JABUKA PICE TBA 2L 1/6

  VOĆNE KAPI PIĆE JABUKA PET 1,5L  1/6

  VOĆNE KAPI PIĆE POMORANDŽA PET 1,5L 1/6

  VOĆNE KAPI PIĆE VIŠNJA I JABUKA PET 1,5L 1/6

  VOĆNE KAPI PIĆE DUNJA I JABUKA PET 1,5L 1/6

  8606004250506

  8600102164826

  8606004250520

  8600102164802

  8606004251572

  8606004251596

  8606107544922

  8606004251565

  8606004251589

  8606004251657

  8606018722181

  8606018721481

  8606018721504

   

  8600102164734

  8600102164703

  8606004250049

  8606004250025

  8606108094051

  8600102164710

  8606018722532

  8600102164741

  8606018722037

  8606018722556

  8606018722051

  8606018722471

  8606018722495

  8606004250308

  8606004250339

  8606004250421

  8606004250414

  8606004250407

  8606004250377

  8606004250346

   

  8606018721078

  8606018721054

  8606004259677

  8606004259684

  8606004259707

  8606004259691

  8606004259721

  8606018722013

  8606018722358

  8606018722310

  8606018722334

  8606018722518

   

  Потрошачи који изврше горе описану куповину на каси добијају фискални рачун, чиме су стекли право учешћа у наградној игри.

  Сва лица која остваре горе ближе описану куповину имају право да постану учесници наградне игре слањем јединственог кода са фискалног рачуна СМС поруком на четвороцифрени број 8888.

  • Код старих фискалних каса, код сe креира комбинован од два елемента и то: ИБФМ који има 6 нумеричких карактера и не укључује два слова која се налазе испред броја и броја фискалног исечка (БИ) који садржи до 6 нумеричких карактера. Сви нумерички карактери у коду се пишу без размака и њихов укупан број износи до 12 карактера. Бројеви се шаљу обједињени без размака или новог реда, у низу један број поред другог.

  Овако исказан код јединствено одређује објекат, фискалну касу у објекту и број рачуна.

  • Код нових фискалних каса код је PFR број исказан на рачуну и представља комбинацију слова и бројева од 12 до 18 карактера и два размака.

  Број 8888 биће доступан за слање смс-а почев од 28. марта 2022. године у 00:01 часова до 10. маја 2022. године у 23:59 часова.

  Уколико је купац правилно послао јединствени код добија повратну СМС поруку којом се потврђује да је његов код успешно прихваћен.

  СМС порука се тарифира по цени стандардног СМС-а за МТС, А1 и Telenor (Yettel) мрежу, и то:

  • за кориснике MTS мобилне мреже: 3,6 рсд са ПДВ-ом,
  • за кориснике Telenor (Yettel) мобилне мреже: 3,99 рсд са ПДВ-ом и
  • за кориснике А1 мобилне мреже: 3,48 рсд са ПДВ-ом

  Учесник је дужан да сачува фискални рачун као доказ о куповини до краја наградне игре, а најкасније до 01. јуна 2022. године.

  Учесници могу добити више информација о наградној игри и преузимању награда (где, када и на који начин се награде могу преузети) на интернет страници www.domacenagradjuje.rs.

  Корисничка подршка www.nectar@gmd.rs, call centar +381117706275, радним данима од 09 до 17 часова.

   

  VII. ИЗНОС НАГРАДНОГ ФОНДА, ВРСТА, БРОЈ И ВРЕДНОСТ ДОБИТАКА

   

  НАГРАДНИ ФОНД У РСД
  Назив наградеУкупан број наградаЦена нето комад (РСД)Цена/тотал нето  (РСД)Цена / тотал бруто  (РСД)
  ДНЕВНА наградаПакет Nectar производа352852,50300.080,00360.096,00
  ДНЕВНА наградаПоклон картице (3.000 РСД за куповину u DTL продајним објектима)1763.000,00528.000,00528.000,00
  НЕДЕЉНА наградаТелевизор TESLA 43E620BFS/LED/43″1825.900,00466.200,00559.440,00
  ГЛАВНА наградаАутомобил11.626.531,241.626.531,241.951.837,96
  FIAT 500L 1.4 MPI 95 KS MT6 CROSS
  Укупно547 2.920.811,243.399.373,96

  (Napomena: prilikom obračuna vrednosti Automobila korišćen je srednji kurs NBS na dan 10.02.2022. godine)

  Наградни фонд чине робе и услуге.

  Број награда је ограничен и ни у ком случају неће бити додељено више награда од броја предвиђеног овим правилима.

  Укупна вредност наградног фонда је 2.920.811,24 РСД (нето цена), односно износ од 3.399.373,96 РСД (бруто цена, са ПДВ).

   

  Наградни фонд се састоји од следећих награда:

  • 352 Пакета NECTAR производа од којих се сваки састоји из следећих производа:
   • Nectar Family jabuka 1L
   • Nectar Family breskva 1L
   • Nectar Family voćni miks 1L
   • Nectar Family IMMUNO borovnica, jabuka, aronija 1L
   • Nectar Family IMMUNO pomorandža, limun, đumbir 1L
   • Nectar Family džem šipurak 370g
   • Nectar Family džem kajsija 370g

   

  • 176 робних ваучера у вредности од 3.000 РСД за куповину у објектима DTL система.
  • 18 телевизора TESLA 43E620BFS/LED/43″
  • 1 Аутомобил FIAT 500L 1.4 MPI 95 KS MT6 CROSS

   

  VIII. НАЧИН И ПОСТУПАК ОСВАЈАЊА, ОДНОСНО УТВРЂИВАЊА ДОБИТАКА

  Сви учесници наградне игре биће сврстани у базу података из које ће бити извучени добитници награда.

  ИЗВЛАЧЕЊЕ ГЛАВНЕ НАГРАДЕ

  Сви учесници који у току трајања наградне игре остваре горе ближе описану куповину и буду послали СМС на број 8888 са одговарајућим садржајем биће уврштени у базу података из које ће сам систем (одговарајући софтвер) на основу дефинисаног алгоритма аутоматски извући случајног добитника. Систем ће бити активиран притиском на тастер “space”.

  Извлачење добитника ГЛАВНЕ награде:

  – 11. маја 2022. године (учествују лица која су послала СМС на број 8888 са одговарајућим садржајем у периоду од 28. марта 2022. године у 00:01 часова до 10. маја 2022. године у 23:59 часова)

  Биће извучен укупно 1 (један) добитник ГЛАВНЕ награде.

  Добитник ДНЕВНЕ награде може бити добитник ГЛАВНЕ награде.

  Добитник НЕДЕЉНЕ награде може бити добитник ГЛАВНЕ награде.

  Објављивање добитника ГЛАВНЕ награда биће вршено на интернет страни www.domacenagradjuje.rs и https://www.nectar.rs/vesti/ најкасније у року од 10 дана од дана извлачења добитника награда.

  ИЗВЛАЧЕЊЕ НЕДЕЉНИХ НАГРАДА

  Сви учесници који у току једне недеље трајања наградне игре остваре горе ближе описану куповину било ког од горе наведених производа и буду послали СМС на број 8888 са одговарајућим садржајем биће уврштени у базу података из које ће сам систем (одговарајући софтвер) на основу дефинисаног алгоритма аутоматски извући случајног добитника.

  Извлачење добитника НЕДЕЉНИХ награде биће вршено:

  • 04.04.2022. године (учествују лица која су послала одговарајући СМС у периоду од 28.03.2022.године у 00:01ч до 03.04.2022. године у 23:59ч). Биће извучено 3 добитника телевизора TESLA 43E620BFS/LED/43″.
  • 11.04.2022. године (учествују лица која су послала одговарајући СМС у периоду од 04.04.2022. године у 00:01ч до 10.04.2022.године у 23:59ч). Биће извучено 3 добитника телевизора TESLA 43E620BFS/LED/43″.
  • 18.04.2021. године (учествују лица која су послала одговарајући СМС у периоду од 11.04.2022. године у 00:01ч до 17.04.2022. године у 23:59ч). Биће извучено 3 добитника телевизора TESLA 43E620BFS/LED/43″.
  • 25.04.2022. године (учествују лица која су послала одговарајући СМС у периоду од 18.04.2022.године у 00:01ч до 24.04.2022. године у 23:59ч). Биће извучено 3 добитника телевизора TESLA 43E620BFS/LED/43″.
  • 02.05.2022. године (учествују лица која су послала одговарајући СМС у периоду од 25.04.2022. године у 00:01ч до 01.05.2022. године у 23:59ч). Биће извучено 3 добитника телевизора TESLA 43E620BFS/LED/43″.
  • 11.05.2022. године (учествују лица која су послала одговарајући СМС у периоду од 02.05.2022. године у 00:01ч до 10.05.2022. године у 23:59ч). Биће извучено 3 добитника телевизора TESLA 43E620BFS/LED/43″.

  Биће извучено укупно 18 добитника НЕДЕЉНЕ награде телевизора TESLA 43E620BFS/LED/43″.

  Једно лице не може бити добитник НЕДЕЉНЕ награде више пута.

  Добитник НЕДЕЉНЕ награде може бити добитник ДНЕВНЕ награде.

  Добитник НЕДЕЉНЕ награде може бити добитник ГЛАВНE награда.

  Објављивање добитника НЕДЕЉНЕ награде биће вршено на интернет страни www.domacenagradjuje.rs најкасније у року од 10 дана од дана извлачења добитника награда.

  ИЗВЛАЧЕЊЕ ДНЕВНЕ НАГРАДЕ

  Сви учесници који у току трајања једног дана наградне игре остваре горе ближе описану куповину било ког од горе наведених производа и буду послали СМС на број 8888 са одговарајућим садржајем биће уврштени у базу података из које ће сам систем (одговарајући софтвер) на основу дефинисаног алгоритма аутоматски извући добитника.

  Извлачење добитника ДНЕВНЕ награде биће вршено сваког дана почев од 29.03.2022. године у 09:30 часова током трајања наградне игре, те ће се сходно томе дневно извлачити по 12 добитника ДНЕВНИХ награда.

  Биће извучено укупно 528 добитника ДНЕВНИХ награда.

  Једно лице не може бити добитник ДНЕВНЕ награде више пута.

  Добитник НЕДЕЉНЕ и ГЛАВНЕ награде може бити добитник ДНЕВНЕ награде.

  Објављивање добитника ДНЕВНЕ награде биће вршено на интернет страни www.domacenagradjuje.rs најкасније у року од 10 (десет) дана од дана извлачења добитника награда.

  Извлачење и утврђивање резервних добитника награде

  Биће извучена по два резервна добитника за ГЛАВНУ и десет резервних добитника за све НЕДЕЉНE и ДНЕВНЕ награде.

  Први резервни добитник је учесник који је извучен следећи након прво извученог добитника и који ће добити награду у случају да прво извучени добитник буде дисквалификован као добитник из било ког разлога прописаног овим правилима.

  Резервни добитници су учесници који су извучени следећи након прво извученог добитника, и који ће добити награду у случају да прво извучени добитник буду дисквалификован као добитник, из било ког разлога прописаног овим правилима. Прво ће бити контактиран први резервни добитник, па следећи након њега, у случају да први резервни добитник није остварио могућност преузимања награде на начин који је прописан овим правилима.

  1. НАДЗОР НАД ПОСТУПКОМ ИЗВЛАЧЕЊА ДОБИТНИКА НАГРАДНЕ ИГРЕ

  О исходу утврђивања добитника води се записник који мора садржавати: место и време утврђивања добитника, датум одобрења наградне игре, датум и назив дневног листа у коме су објављена правила наградне игре, име и презиме лица које је водило поступак утврђивања, имена и презимена председника и чланова комисије, начин утврђивања добитника, име, презиме и адресу, те назив и вредност награде добитника.

  Записник потписују сви чланови комисије.

  Надзор над спровођењем поступка утврђивања добитника наградне игре спроводи комисија од три члана, и то:

  • Јасмина Багера, председник
  • Душан Петковић и
  • Марко Дражић
  1. НАЧИН ОБЈАВЉИВАЊА ИЗНОСА ФОНДА ДОБИТАКА И РЕЗУЛТАТА ИГАРА

  Фонд добитака наградне игре и резултати игре биће објављени на интернет страници www.domacenagradjuje.rs у року од 10 (десет) дана од дана извлачења.

   

   

  1. ОБАВЕШТАВАЊЕ ДОБИТНИКА О ОСВОЈЕНИМ НАГРАДАМА

  ОБАВЕШТЕЊЕ ДОБИТНИКА О ОСВОЈЕНОЈ ДНЕВНОЈ НАГРАДИ

   

  Одмах након утврђивања добитника ДНЕВНЕ награде, приређивач ће обавестити потенцијалног добитника СМС-ом на број мобилног телефона са ког је послао смс за учешће у наградној игри, о потенцијалној награди коју је освојио, обавези да, ради испоруке освојене награде, достави своје име, презиме, адресу становања, број телефона са којег је послао добитни код, адресу за испоруку освојене награде, као и јасно видљиву целу фотографију целог фискалног рачуна.

  Уколико се добитник не јави у року од 48h, губи право на исту, те ће иста бити додељена следећем резервном добитнику.

  Приређивач ће о свом трошку путем курирске службе обезбедити превоз ДНЕВНИХ награда на адресу коју му добитник буде саопштио приликом обавештења о освојеној награди и то искључиво у случају да се адреса на коју ће се доставити награда налази на територији Републике Србије.

  Приликом преузимања награде, добитник награде је дужан да потпише пристанак за прихватање награде и да овлашћеном лицу покаже на увид личну карту или други лични документ.

  При преузимању награда добитник односно особа коју добитник на то овласти специјалним пуномоћјем, потписују изјаву о преузимању награде чиме престају све даље обавезе приређивача наградне игре према добитнику, а све у складу са позитивним прописима.

  Освојене награде добитници код приређивача не могу заменити за новчану противвредност нити за било коју другу награду.

  ОБАВЕШТЕЊЕ ДОБИТНИКА О ОСВОЈЕНОЈ НЕДЕЉНОЈ НАГРАДИ

   

  Одмах након утврђивања добитника НЕДЕЉНЕ награде, приређивач ће обавестити потенцијалног добитника СМС-ом на број мобилног телефона са ког је послао смс за учешће у наградној игри, о потенцијалној награди коју је освојио , обавези да, ради испоруке освојене награде, достави своје име, презиме, адресу становања, број телефона са којег је послао добитни код, адресу за испоруку освојене награде, као и јасно видљиву целу фотографију фискалног рачуна.

   

  Уколико се добитник не јави у року од 48h, губи право на исту, те ће иста бити додељена првом следећем резервном добитнику.

   

  Приређивач ће о свом трошку путем курирске службе обезбедити превоз НЕДЕЉНИХ награда на адресу коју му добитник буде саопштио приликом обавештења о освојеној награди и то искључиво у случају да се адреса на коју ће се доставити награда налази на територији Републике Србије. Добитнику ће бити понуђена и опција да му недељна награда буде уручена у малопродајном објекту где је обавио куповину и одакле му је издат фискални рачун који је приложио као доказ пријаве учествовања у наградној игри сходно овим Правилима.

  Приликом преузимања награде, добитник награде је дужан да потпише пристанак за прихватање награде и да овлашћеном лицу покаже на увид оригинал фискални рачун на коме се налази ИБФМ и БИ број, односно PFR број, а као доказ о извршеној куповини, и да овлашћеном лицу покаже на увид личну карту или други лични документ.

  При преузимању награда добитник односно особа коју добитник на то овласти специјалним пуномоћјем, потписују изјаву о преузимању награде чиме престају све даље обавезе приређивача наградне игре према добитнику, а све у складу са позитивним прописима.

  Приређивач не сноси трошкове превоза или путовања, нити било какве друге евентуалне трошкове добитника повезане са преузимањем награде.

   

  Освојену НЕДЕЉНУ награду добитник не може да пренесе на друго лице, те сходно томе ако из било ког разлога добитник награде није у могућности да исту искористи онда ће се те награде доделити резервном добитнику.

   

  Освојену НЕДЕЉНУ награду добитник код приређивача не може заменити за новчану противвредност нити за било коју другу награду.

   

  ОБАВЕШТЕЊЕ ДОБИТНИКА О ОСВОЈЕНОЈ ГЛАВНОЈ НАГРАДИ

   

  Одмах након утврђивања добитника ГЛАВНЕ награде, Приређивач ће обавестити потенцијалног добитника позивом на број мобилног телефона са ког је послао смс са кодом за учешће у наградној игри, о потенцијалној награди коју је освојио.

   

  Приређивач ће потенцијалног добитника звати у периоду од 48ч у три различита временска периода. Уколико се потенцијални добитник не јави ни после трећег позива Приређивач ће му послати СМС поруку којом ће га обавестити да је дужан да се јави у року од 24ч од пријема поруке, као и да уколико се не јави у предвиђеном року губи право на награду која ће бити додељена резервном добитнику.

   

  ГЛАВНА награда ће бити уручена на адреси и времену коју Приређивач саопшти добитнику приликом обавештења о освојеној награди, на адреси на територији Републике Србије, а најкасније до 10. јуна.

  Приликом преузимања награде, добитник награде је дужан да потпише пристанак за прихватање награде и да овлашћеном лицу покаже на увид оригинал фискални рачун на коме се налази ИБФМ и БИ број, односно PFR број, а као доказ о извршеној куповини, и да овлашћеном лицу покаже на увид личну карту или други лични документ.

  При преузимању награда добитник односно особа коју добитник на то овласти специјалним пуномоћјем, потписују изјаву о преузимању награде чиме престају све даље обавезе приређивача наградне игре према добитнику, а све у складу са позитивним прописима.

  Приређивач не сноси трошкове превоза или путовања, нити било какве друге евентуалне трошкове добитника повезане с преузимањем награде.

   

  Освојену ГЛАВНУ награду добитник не може да пренесе на друго лице, те сходно томе ако из било ког разлога добитник награде није у могућности да исту искористи онда ће се та награда доделити  резервном добитнику.

   

  Освојену ГЛАВНУ награду добитник код приређивача не може заменити за новчану противвредност нити за било коју другу награду.

   

  XII. НАЧИН ОБАВЕШТАВАЊА УЧЕСНИКА У ИГРИ О ПРАВИЛИМА ИГРЕ

  Правила наградне игре биће објављена у дневном листу „Данас“ који се дистрибуира на територији целе Србије, најмање 8 дана пре почетка наградне игре, као и на интернет страници www.domacenagradjuje.rs.

  XIII. ПОСТУПАК У СЛУЧАЈУ ОТКАЗИВАЊА НАГРАДНЕ ИГРЕ

  Приређивач има право да, уз јавно обавештавање, једнострано откаже наградну игру у било којој фази уколико је дошло до догађаја који имају карактер више силе. Једнострано отказивање правила наградне игре биће објављена у дневном листу „Данас“ , који се дистрибуира на територији целе Србије, као и на интернет страници www.domacenagradjuje.rs најмање осам дана пре отказивања.

  Ако би настала нека од горе наведених околности додељивање и дистрибуција награда ће бити одмах обустављена једностраном одлуком приређивача, те ће приређивач јавно објавити разлоге који су довели до прекида извлачења и дистрибуције награда.

  У случају отказивања или прекида наградне игре неће се надокнађивати трошкови или евентуална штета учесницима у наградној игри, нити ће се наградна игра одржати.

  XIV. ОДГОВОРНОСТ ПРИРЕЂИВАЧА ПРЕМА УЧЕСНИЦИМА У ИГРИ

  Приређивач гарантује да ће се, приликом организовања наградне игре, у свему придржавати наведених Правила и законских прописа.

  Приређивач задржава право да дисквалификује учеснике који не поштују правила.

  Награде описане у Параграфу VII које Приређивач додељује ни у ком случају не могу бити замењене за новац.

  1. ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

  Учествовањем у наградној игри учесник изјављује да прихвата обраду својих података о личности датих за потребе учешћа односно освајања награда у наградној игри .

  Учествовањем у наградној игри и прихватањем ових Правила игре, учесници су сагласни да ће у случају освајања награде, њихово име, као и место, бити објављени на веб страници Приређивача, као и на друштвеним мрежама Приређивача.

  Учесници се обавештавају:

  • да ће њихови подаци о личности (име, презиме, ЈМБГ, место пребивалишта, aдресу становања, број телефона) достављени Приређивачу бити коришћени само у сврху приређивања и спровођења Наградне игре;
  • да се подаци о добитницима у складу са Законом о заштити података о личности достављају Министарству финансија РС – Управи за игре на срећу у форми извештаја о утврђивању резултата наградне игре и добитника награда;
  • да ће се подаци о личности добитника чувати у складу са позитивноправним прописима којима се регулише обрада података о личности.

  Сматра се да је Учесник слањем СМС поруке ради пријављивања за учешће прочитао Правила наградне игре, да је са њима сагласан и да је у складу са Законом о заштити података о личности обавештен о прикупљању и обради својих личних података.

  Учесници имају право на обавештење о обради података, право да од Приређивача захтевају копију података који се на њих односе, односно да изврше увид у обрађиване податке.

  Учесници имају право да од Приређивача захтевају исправку, допуну, ажурирање, брисање података, као и прекид и привремену обуставу обраде према одредбама Закона о заштити података о личности.

  Приређивач не сноси одговорност за грешке у подацима, нити за пријем података достављених од стране учесника.

  Сваки учесник има право захтевати информације о обради његових личних података, које врсте података се обрађују, у које сврхе, ко је извор података и да ли се подаци уступају неком трећем лицу, да ли се врши аутоматизована обрада података, која су права сваког учесника подовом заштите података о личности. Такође, сваки учесник може затражити приступ својим личним подацима.

  Сваки учесник може затражити исправку својих личних података уколико су промењени, нетачни или непотпуни односно повући већ дату сагласност за обраду података о личности.

  Учесници могу захтевати брисање својих личних података (I) уколико сматрају да нису потребни за одређену сврху обраде података, (II) уколико су повукли сагласност за обраду података, засновану искључиво на таквој сагласности, (III) уколико су поднели приговор на обраду података о личности, (IV) уколико је обрада личних података незаконита, (V) уколико лични подаци морају бити избрисани како би се придржавали законских обавеза Руковаоца. Руковалац се обавезује да предузме разумне кораке ради обавештавања других субјеката о таквом брисању.

  Учесници могу захтевати ограничење обраде (I) у случају да се оспорава тачност њихових личних података како би Руковалац био у могућности да провери такву тачност, (II) у случају да само желе ограничити обраду својих личних података, а не и брисати их упркос чињеници да је обрада незаконита, (III) у случају да желе да Руковалац података задржи њихове личне  податке, јер су потребни ради заштите од евентуалних правних захтева трећих лица (IV) ако се противе обради, а руковалац утврђује да ли има легитимне основе за такву обраду која може бити претежнија у односу на њихова права (V) ако се обрада података заснива на легитимном интересу Руковаоца.

  Учесници и добитници у овој наградној игри сагласни су да је сав горе поменути материјал власништво приређивача, те се обавезују да ће се уздржати од било каквих поступака према приређивачу по основу права коришћења и/или власништва наведеног материјала.

  XVI. ИСКЉУЧЕЊЕ ОДГОВОРНОСТИ У СПОРОВИМА

  Сви захтеви за доделу награда које приређивач буде примио након истека рока трајања наградне игре или рокова за остваривање појединих права предвиђених овим Правилима неће се разматрати, нити ће на основу тих захтева учесник-играч остваривати било каква права према приређивачу.

  Учесници који учествују у наградној игри немају право да захтевају другачије награде или награде у већим количинама од оних које су наведене у овим Правилима.

  XVII. ИСКЉУЧЕЊЕ ОДГОВОРНОСТИ

  Све захтеве у вези са употребном вредношћу и квалитетом награда, добитници ће упутити директно добављачу награда. Приређивач неће сносити одговорност за претрпљену материјалну или нематеријалну штету (укључујући стварну штету и измаклу добит), насталу као последица учествовања у наградној игри и освајања награда, изузев одговорности која се не може законски изузети.

  XVIII. ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

  Приређивач се обавезује да уместо добитника плати порез на добитке од игара на срећу, у складу са Законом о порезу на доходак грађана.

  XIX. ТРОШКОВИ

  Трошкове организовања наградне игре сноси приређивач.

  1. ОБЈАВЉИВАЊЕ

  Правила наградне игре биће депонована код приређивача.

  По окончању наградне игре, приређивач ће у року од 30 дана обавестити Управу за игре на срећу о резултатима наградне игре са подацима о:

  – фонду добитака са спецификацијом награда и доказима о њиховој вредности;

  – добитницима.

  XXI. НАДЛЕЖНОСТ У СЛУЧАЈУ СПОРОВА

  У случају спора надлежан је стварно надлежан суд у Новом Саду.

  XXII. СТУПАЊЕ НА СНАГУ

  Ова правила ступају на снагу по добијању сагласности министра финансија.

   

  у Бачкој Паланци, дана 25.02.2022. године

   

  Prijavi se za newsletter

  Nectar Group Chat Pitajte Nectar
  Pozovite me