sr

  Tvoje Nectar nagradno leto!

  На основу Закона о играма на срећу („Службени гласник РС“, бр. 18/2020), Правилника о ближим условима, односно садржини правила игара на срећу („Службени гласник РС“, бр. 152/20), Правилника о начину утврђивања испуњености услова за добијање сагласности за приређивање наградне игре у роби и о начину извештавања о резултатима наградне игре у роби („Службени гласник РС“, бр. 152/20) и Одлуке бр. 352, заступника FABRIKA ZA PRERADU VOĆA I POVRĆA NECTAR DOO, BAČKA PALANKA, ул. Новосадски пут бр. 9, од дана 11.06.2021. године, донета су:

   

  ПРАВИЛА НАГРАДНЕ ИГРЕ

  ТВОЈЕ NECTAR НАГРАДНО ЛЕТО

  Овим Правилима приређивач организује наградну игру у роби и услугама под називом “ТВОЈЕ NECTAR НАГРАДНО ЛЕТО ” (у даљем тексту: Наградна игра), те ова Правила садрже одредбе које се односе на Приређивача наградне игре, Начин организовања наградне игре, Наградни фонд, Услове за учешће, Начин обавештавања учесника у наградној игри, Одговорност организатора према учесницима наградне игре, као и друга питања од значаја за организовање наградне игре у роби и услугама.

   

  1. I. НАЗИВ И СЕДИШТЕ ПРИРЕЂИВАЧА

  FABRIKA ZA PRERADU VOĆA I POVRĆA NECTAR DOO, BAČKA PALANKA

  Новосадски пут бр. 9

  матични број: 08666032, пиб: 101922265

  законски заступник: Ненад Мишчевић, директор

   

  1. СВРХА НАГРАДНЕ ИГРЕ

  Приређивач приређује наградну игру у рекламне сврхе.

   

  III.  НАЗИВ ОРГАНА ПРИРЕЂИВАЧА КОЈИ ЈЕ ДОНЕО ОДЛУКУ О ПРИРЕЂИВАЊУ ИГРЕ, ДАТУМ И БРОЈ ОДЛУКЕ

  Дана 11.06.2021. године, Ненад Мишчевић, директор, за привредно друштво FABRIKA ZA PRERADU VOĆA I POVRĆA NECTAR DOO, BAČKA PALANKA, донео је Одлуку број 352 да се организује наградна игра под називом “ТВОЈЕ NECTAR НАГРАДНО ЛЕТО ”.

   

  1. IV. НАЗИВ, ВРЕМЕ ТРАЈАЊА И ТРЖИШТЕ НА КОМЕ СЕ ПРИРЕЂУЈЕ НАГРАДНА ИГРА

  Организује се наградна игра у роби и услугама.

  Назив наградне игре је “ТВОЈЕ NECTAR НАГРАДНО ЛЕТО”.

  Наградна игра траје од 19.07.2021. године до 01.09.2021 .године.

  Наградна игра се организује у свим објектима и свим продајним форматима привредног друштва UNIVEREXPORT EXPORT-IMPORT DOO, Сентандрејски пут број 165, Нови Сад, матични број: 08207259 (у даљем тексту: UNIVEREXPORT DOO), на територији Републике Србије (без територије Косова и Метохије) у периоду од 19.07.2021. године од 00.01ч до 01.09.2021.године у 23.59ч.

   

  1. V. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У НАГРАДНОЈ ИГРИ

  Сва физичка лица држављани Републике Србије са пребивалиштем у Републици Србији (без територије Косова и Метохије) имају право да учествују у Наградној игри, изузев: лица која су у сталном радном односу или на други начин раде код Приређивача као и њихови брачни и ванбрачни другови, родитељи и деца, рођена браћа и сестре уколико са њима живе у заједници; чланови комисије за регулаторно спровођење Наградне игре, њихови брачни и ванбрачни другови, родитељи и деца, рођена браћа и сестре уколико са њима живе у заједници.

  Уколико је добитник неке од награда лице лишено пословне способности, награду ће за њега и у његово име примити законски заступник, након потписивања изјаве којом се Приређивач ослобађа сваке одговорности која може настати у вези додељивања награде, као и плаћања штете или захтева ма какве природе у вези са тим. Својство заступника се доказује важећом оригиналном документацијом (Одлука о старатељству).

  Уколико је добитник неке од награда малолетно лице, награду ће за њега и у његово име примити законски заступник, након потписивања изјаве којом се Приређивач ослобађа сваке одговорности која може настати у вези додељивања награде, као и плаћања штете или захтева ма какве природе у вези са тим. Својство заступника се доказују важећом оригиналном документацијом (Извод из матичне књиге рођених, Одлука о старатељству).

  Организатор задржава право да, по сопственом нахођењу, изврши мере провере горе наведених чињеница.

  Учешћем у наградној игри сви учесници прихватају њена правила.

  1. VI. ОПИС НАГРАДНЕ ИГРЕ

  Право учешћа и могућност да освоје неку од награда имају сва физичка лица са пребивалиштем на територији Републике Србије  (без територије Косова и Метохије) која током периода трајања наградне игре у било којем продајном објекту UNIVEREXPORT DOO на територији Републике Србије, који продаје доле набројане производе приређивача, остваре куповину било којег од следећих производа, и то:

  Баркод                              Назив производа

  8606004252067                FAMILY NEKTAR VIŠNJA 0,2L 1/24

  8606108094105                NECTAR FAMILY NEKTAR ANANAS I POMORANDŽA TPSL 0,2L 1/24

  8606004252074                FAMILY NEK. POMORANDŽA 0,2L 1/24

  8606004252029                FAMILY NEKTAR BRESKVA 0,2L 1/24

  8606004252036                FAMILY NEKTAR JABUKA 0,2L 1/24

  8606004252043                FAMILY NEKTAR JAGODA 0,2L 1/24

  8606004252081                FAMILY NEKTAR VOĆNI MIKS 0,2L 1/24

  8606004252012                FAMILY NEKTAR BLUEBERRY 0,2L 1/24

  8600102164734                FAMILY NEKTAR JABUKA TPA 1L 1/12

  8606004250049                FAMILY NEKTAR VOĆNI MIKS TPA 1L 1/12

  8600102164703                FAMILY NEKTAR BRESKVA TPA 1L 1/12

  8606004250025                FAMILY NEK. POMORANDŽA TPA 1L 1/12

  8606108094051                FAMILY ANANAS I POMORANDŽA 50% 1L TP

  8600102164741                FAMILY NEKTAR BLUEBERRY TPA 1L 1/12

  8600102164710                FAMILY NEKTAR JAGODA TPA 1L 1/12

  8606004250308                FAMILY NEKTAR JABUKA TBA 1,5L 1/8

  8606004250339                FAMILY  NEKTAR BRESKVA  50%  1,5L TBA 1/8

  8606004250438                FAMILY NEKTAR MULTIVITAMIN TBA 1,5L 1/8

  8606004250421                FAMILY NEKTAR VOĆNI MIKS TBA 1,5L 1/8

  8606004250414                FAMILY NEK. POMORANDŽA TBA 1,5L 1/8

  8606004250315                FAMILY NEKTAR KAJSIJA TBA 1,5L 1/8

  8606004250407                FAMILY NEKTAR BLUEBERRY TBA 1,5L 1/8

  8606004250346                FAMILY NEKTAR JAGODA TBA 1,5L 1/8

  8606004250377                FAMILY NEKTAR VIŠNJA TBA 1,5L 1/8

  8606018722037                FAMILY IMMUNO JABUKA, BOROVNICA I ARONIJA TPA 1L 1/12

  8606018722051                FAMILY IMMUNO POMORANDŽA, LIMUN I ÐUMBIR TPA 1L 1/2

  8606018722075                FAMILY IMMUNO JABUKA, BOROVNICA I ARONIJA TBA 0,2L 1/24

  8600102164802                SOK POMORANDZA 100% NECTAR LIFE 1L

  8600102164826                SOK BRESK.JAB.100% NECTAR LIFE BRIK 1L

  8606004250506                SOK JABUKA 100% BISTRA NECTAR LIFE TP 1L

  8606004250520                SOK PARADAJZ 100% NECTAR 1L

  8606004251565                SOK BOROVNICA NECTAR LIFE 1L

  8606004251572                SOK KRUSKA 100% PREMIUM NECTAR LIFE 1L

  8606004251589                SOK VISNJA KAS.50% PREMIUM NECTAR LIFE1L

  8606004251596                SOK CRNA RIBIZLA PREMIUM NECTAR LIFE 1L

  8606004251657                SOK MALINA NECTAR LIFE 1L

  8606004253637                SOK BRES./JAB.100% NECTAR LIFE FLAS.0.2L

  8606004253729                SOK BOROVNICA 40% PREM.NEKTAR LIFE 0.2L

  8606018720613                SOK VISNJA 35% LIFE 0.25L

  8606018720910                SOK LIFE ORGANIC PURE RED 250ML

  8606018721177                SOK JABUKA SA VITAM.C LIFE 100% 0,75L

  8606018721191                SOK JABUKA BRESKVA LIFE PREM.100% 0,75L

  8606018721214                SOK POMORANDZA SA VIT.C LIFE 100%  0,75L

  8606018721481                SOK JABUKA 100% NECTAR TP 1,5L

  8606018721504                SOK POMORANDZA NECTAR TP 1,5L

  8606018721559                SOK LIFE JABUKA 0,5L

  8606018721573                SOK LIFE BRESKVA I JABUKA 0,5L

  8606018721597                SOK LIFE POMORANDZA 0,5L

  8606107544922                SOK ANANAS 70% NEKTAR LIFE TP 1L

  8606107815350                SOK LIFE JABUKA 1L+NARANDZA 1L

  8606107815398                SOK LIFE JABUKA 1L+BRESKVA 1L

  8606004252401                SOK JABUKA NECTAR KIDS 100% 0,2L

  8606004252418                SOK BRESKVA NECTAR KIDS 100% 0,2L

  8606004252432                SOK JAGODA NECTAR KIDS 100% 0,2L

  8606018722181                LIFE PREMIUM JABUKA ARONIJA I GROŽÐE PLUS VITAMIN C TPA 1L 1/12

  8606018722273               NECTAR FAMILY LIMUNADA TPA 1L 1/12

  8606018722297               NECTAR FAMILY MALINADA TPA 1L 1/12

   

  Потрошачи који изврше горе описану куповину на каси добијају уз фискални рачун и нефискални исечак тзв. СЛИП  којим се обавештава да је куповном стекао право учешћа у наградној игри.

  На нефискалном исечку односно слипу се налази јединствени код потрошача који потрошач шаље путем мобилног телефона СМС-ом на број 8888.

  За сваки рачун који се издаје након горе ближе описане куповине, штампа се и додатни исечак који потрошач добије уз фискални рачун, а који садржи код од 12 дo 16 цифара. Тих 12 дo 16 цифара јединствено одређују објекат, касу у објекту и број рачуна.

  СМС порука која се шаље на број 8888 се састоји из цифара које чине јединствени код на нефискалном исечку, а који је потрошач добио након горе описане куповине.

  (Нпр. Уколико је потрошач након извршене горе описане куповине, добио јединствени код на нефискалном исечку xxxxxxxxxxxxxxxx онда шаље СМС на број 8888 са текстом: xxxxxxxxxxxxxxxx)

  Број 8888 биће доступан за слање смс-а почев од 19. јула 2021. године у 00:01 часова до 31. август 2021. године у 23:59 часова.

  Уколико је купац правилно послао јединствени код добија потвратну СМС поруку којом се потврђује да је његов код успешно прихваћен

  СМС порука се тарифира по цени стандардног СМС-а за МТС, А1 и Теленор мрежу, и то:

  • за кориснике MTS мобилне мреже: 3,6 рсд са ПДВ-ом,
  • за кориснике Telenor мобилне мреже: 3,6 рсд са ПДВ-ом и
  • за кориснике А1 мобилне мреже: 3,48 рсд са ПДВ-ом

  Учесник је дужан да сачува и фискални рачун са нефискалним исечком као доказ о куповини до краја наградне игре, а  најкасније до 01. октобра 2021. године.

  Резервни кодови

  Уколико је купац остварио условну куповину из ових правила (коју може документовати фотографијом рачуна), а том приликом није уз фискални рачун добио и нефискални исечак, има право добијања заменског кода. Купац  је у том случају дужан је да се обрати корисничкој подршци (број телефона 0117706275, e-mail: nectar@gmd.rs) која ће решити овај проблем и доделити му резервни код.

  Учесник наградне игре има право на замеснки код искључиво у следећим случајевима:

  • уколико каса у продајном објекту у коме је обављена куповина, није из техничког разлога одштампала и нефискални исечак са кодом након обављене условне куповине;
  • уколико је јединствени код на нефискалном исечку лоше или нејасно одштампан;
  • уколико је јединствени код већ искоришћен, а претходно је установљено да је каса издала два иста кода.

  Учесници могу добити више информација о наградној игри и преузимању награда (где, када и на који начин се награде могу преузети) на интернет страници www.nectarleto.rs.

   

  VII. ИЗНОС НАГРАДНОГ ФОНДА, ВРСТА, БРОЈ И ВРЕДНОСТ ДОБИТАКА

  ТАБЕЛА 1. НАГРАДНИ ФОНД  У РСД
  НАЗИВ НАГРАДЕУкупан број наградаЦЕНА нето комад (РСД)ЦЕНА  / тотал нето (РСД)Цена / тотал бруто са ПДВ-ом (20%) (РСД)
  ДНЕВНАБицикл4418.332,51806.630,37967.956,44
  награда
  НЕДЕЉНАтротинет627.500,00165.000,00

  198.000,00

  награда
  50971.630,371.165.956,44
  укупно
        

   

  Наградни фонд чине робе и услуге.

  Број награда је ограничен и ни у ком случају неће бити додељено више награда од броја предвиђеног овим правилима.

  Укупна вредност наградног фонда је 971.630,37 РСД (нето цена), односно износ од  1.165.956,44 РСД (бруто цена, са ПДВ).

  Наградни фонд се састоји од следећих награда:

  • 44  бицикла (Capriolo Passion)
  • 6 тротинета (Xiaomi Mi Electric Scooter Essential)

   

   

  VIII. НАЧИН И ПОСТУПАК ОСВАЈАЊА, ОДНОСНО УТВРЂИВАЊА ДОБИТАКА

  Сви учесници наградне игре биће сврстани у базу података из које ће бити извучени добитници награда.

  ИЗВЛАЧЕЊЕ ДНЕВНЕ НАГРАДЕ

  Сви учесници који у току трајања једног дана наградне игре остваре горе ближе описану куповину било ког од горе наведених производа и буду послали СМС на број 8888 са одговарајућим садржајем биће уврштени у базу података из које ће сам систем (одговарајући софтвер) на основу дефинисаног алгоритма аутоматски извући случајног добитника.

  Извлачење добитника ДНЕВНЕ награде вршиће се сваког дана, почев од 20.07.2021. године у 09:30 до 01.09.2021.године,  искључиво за кодове послате претходног дана.

  Биће извучено укупно 44  добитника ДНЕВНИХ награде.

  Једно лице не може бити добитник ДНЕВНЕ награде више пута.

  Добитник НЕДЕЉНЕ може бити добитник ДНЕВНЕ награде, не више од једном.

  Објављивање добитника ДНЕВНЕ награде биће вршено на интернет страни www.nectarleto.rs најкасније у року од 5 (пет) дана од дана извлачења добитника награда.

  ИЗВЛАЧЕЊЕ НЕДЕЉНИХ НАГРАДА

  Сви учесници који у току једне недеље трајања наградне игре остваре горе ближе описану куповину било ког од горе наведених производа и буду послали СМС на број 8888 са одговарајућим садржајем биће уврштени у базу података из које ће сам систем (одговарајући софтвер) на основу дефинисаног алгоритма аутоматски извући случајног добитника.

  Извлачење добитника  НЕДЕЉНЕ награде биће вршено:

  • 207.2021. године (учествују лица која су послала одговарајући СМС у периоду од 19.07.2021. године у 00:01ч до 25.07.2021. године у 23:59ч). Биће извучен 1 добитник.
  • 008.2021. године (учествују лица која послала одговарајући СМС у периоду од 26.07.2021. године у 00:01ч до 01.08.2021.године у 23:59ч). Биће извучен 1 добитник.
  • 08.2021. године (учествују лица која су послала одговарајући СМС у периоду од 02.08.2021. године у 00:01ч до 08.08.2021. године у 23:59ч). Биће извучен 1 добитник.
  • 108.2021. године (учествују лица која су послала одговарајући СМС у периоду од 09.08.2021.године у 00:01ч до 15.08.2021. године у 23:59ч). Биће извучен 1 добитник.
  • 208.2021. године (учествују лица која су послала одговарајући СМС у периоду од 16.08.2021. године у 00:01ч до 22.08.2021. године у 23:59ч). Биће извучен 1 добитник.
  • 01.09.2021. године (учествују лица која су послала одговарајући СМС у периоду од 208.2021.године у 00:01ч до 31.08.2021. године у 23:59ч). Биће извучен 1 добитник.

  Биће извучено укупно 6  добитника НЕДЕЉНЕ награде.

  Једно лице не може бити добитник НЕДЕЉНЕ награде више пута.

  Добитник НЕДЕЉНЕ награде може бити добитник ДНЕВНЕ награде, не више од једном.

  Објављивање добитника НЕДЕЉНЕ награде биће вршено на интернет страни www.nectarleto.rs најкасније у року од 5 дана од дана извлачења добитника награда.

  Извлачење и утврђивање резервних добитника награде

  Биће извучена по два резервна добитника за све НЕДЕЉНE и ДНЕВНЕ награде.

  Први резервни добитник је учесник који је извучен следећи након прво извученог добитника и који ће добити награду у случају да прво извучени добитник буде дисквалификован као добитник из било ког разлога прописаног овим правилима.

  Други резервни добитник је учесник који је извучен следећи након прво извученог резервног добитника и који ће добити награду у случају да прво извучени добитник и прво извучени резервни добитник буду дисквалификовани као добитници из било ког разлога прописаног овим правилима.

   

   

  1. НАДЗОР НАД ПОСТУПКОМ ИЗВЛАЧЕЊА ДОБИТНИКА НАГРАДНЕ ИГРЕ

  О исходу утврђивања добитника води се записник који мора садржавати: место и време утврђивања добитника, датум одобрења наградне игре, датум и назив дневног листа у коме су објављена правила наградне игре, име и презиме лица које је водило поступак утврђивања, имена и презимена председника и чланова комисије, начин утврђивања добитника, име, презиме и  адресу, те назив и вредност награде добитника.

  Записник потписују сви чланови комисије.

  Надзор над спровођењем поступка утврђивања добитника наградне игре спроводи комисија од три члана, и то:

  • Стеван Стојаковић,
  • Кристина Штрбац и
  • Миа Довијанић

   

  1. НАЧИН ОБЈАВЉИВАЊА ИЗНОСА ФОНДА ДОБИТАКА И РЕЗУЛТАТА ИГАРА

  Фонд добитака наградне игре и резултати игре биће објављени на интернет страници www.nectarleto.rs у  року од 5 (пет) дана од дана извлачења.

   

  1. ОБАВЕШТАВАЊЕ ДОБИТНИКА О ОСВОЈЕНИМ НАГРАДАМА

  ОБАВЕШТЕЊЕ ДОБИТНИКА О ОСВОЈЕНОЈ ДНЕВНОЈ НАГРАДИ

   

  Одмах након утврђивања добитника ДНЕВНЕ награде, приређивач ће обавестити потенцијалног  добитника СМС-ом на број мобилног телефона са ког је послао смс за учешће у наградној игри, о потенцијалној награди коју је освојио, року у ком је дужан да преузме награду и о начину преузимања исте.

  Уколико се добитник не јави  у року од 48h, губи право на исту, те ће иста бити додељена првом следећем резервном добитнику. Уколико се ни први следећи резервни добитник не јави у року од 48h од контактирања, награда ће бити уручена другом следећем резервном добитнику.

  Приређивач ће о свом трошку путем курирске службе обезбедити превоз ДНЕВНИХ награда на адресу коју му добитник буде саопштио приликом обавештења о освојеној награди и то искључиво у случају да се адреса на коју ће се доставити награда налази на територији Републике Србије.

  Приликом преузимања награде, добитник награде је дужан да потпише пристанак за прихватање награде и да овлашћеном лицу покаже на увид оригинал фискални рачун на коме се налази јединствени код са нефискалног исечка, а као доказ о извршеној куповини.

  Уколико добитник до 15.септембра 2021. године не преузме награду, губи право на исту, те приређивач награду додељује првом следећем резервном добитнику. Уколико ни први следећи резервни добитник до 22.септембра 2021. године не преузме награду, награда се додељује другом следећем резервном  добитнику . Уколико ни други следећи резервни добитник награду  не преузме до 29. септембра 2021. године тиме престају даље обавезе приређивача према добитнику, а предметна награда ће остати нераспоређена. Непреузимање награда у складу са овим ставом подразумева немогућност уручења добитнику награде од стране курирске службе (неисправна адреса, није затечен на адреси и није овластио никог за преузимање награде, итд) из било којег разлога.

  Приликом преузимања награде, добитник награде је дужан да потпише пристанак за прихватање награде и да овлашћеном лицу покаже на увид оригинал фискални рачун на коме се налази јединствени код са нефискалног исечка, а као доказ о извршеној куповини.

  При преузимању награда добитник односно особа коју добитник на то овласти специјалним пуномоћјем, потписују изјаву о преузимању награде чиме престају све даље обавезе приређивача наградне игре према добитнику, а све у складу са позитивним прописима.

  Приређивач не сноси трошкове превоза или путовања, нити било какве друге евентуалне трошкове добитника повезане сa преузимањем награда.

  Освојену ДНЕВНУ награду добитник не може да пренесе на друго лице, те сходно томе ако из било ког разлога добитник награде није у могућности да исту искористи онда ће се те награде доделити следећем резервном добитнику.

   

  Освојену ДНЕВНУ награду добитник код приређивача не може заменити за новчану противвредност нити за било коју другу награду.

   

  ОБАВЕШТЕЊЕ ДОБИТНИКА О ОСВОЈЕНОЈ НЕДЕЉНОЈ НАГРАДИ

   

   

  Одмах након утврђивања добитника НЕДЕЉНЕ награде, приређивач ће обавестити  потенцијалног добитника СМС-ом на број мобилног телефона са ког је послао смс за учешће у наградној игри, о потенцијалној награди коју је освојио, року у ком је дужан да преузме награду и о начину преузимања исте.

   

  Уколико се добитник не јави  у року од 48h, губи право на исту, те ће иста бити додељена првом следећем резервном добитнику. Уколико се ни први следећи резервни добитник не јави у року од 48h од контактирања, награда ће бити уручена другом следећем резервном добитнику.

   

  Приређивач ће о свом трошку путем курирске службе обезбедити превоз НЕДЕЉНИХ награда на адресу коју му добитник буде саопштио приликом обавештења о освојеној награди и то искључиво у случају да се адреса на коју ће се доставити награда налази на територији Републике Србије.

  Уколико добитник до 15. септембра 2021. годне не преузме награду у складу са претходним ставом, губи право на исту, те приређивач награду додељује првом следећем резервном добитнику. Уколико ни први следећи резервни добитник до 22.септембра 2021. године не преузме награду у складу са претходним ставом, награда се додљује другом следећем резервном  добитнику. Уколико ни други следећи резервни добитник награду  не преузме до 29. септембра 2021. године у складу са претходним ставом, тиме престају даље обавезе приређивача према добитнику, а предметна награда ће остати нераспоређена. Непреузимање награда у складу са овим ставом подразумева немогућност уручења добитнику награде од стране курирске службе (неисправна адреса, није затечен на адреси и није овластио никог за преузимање награде, итд) из било којег разлога.

   

  Приликом преузимања награде, добитник награде је дужан да потпише пристанак за прихватање награде и да овлашћеном лицу покаже на увид оригинал фискални рачун на коме се налази јединствени код са нефискалног исечка, а као доказ о извршеној куповини.

  При преузимању награда добитник односно особа коју добитник на то овласти специјалним пуномоћјем, потписују изјаву о преузимању награде чиме престају све даље обавезе приређивача наградне игре према добитнику, а све у складу са позитивним прописима.

  Приређивач не сноси трошкове превоза или путовања, нити било какве друге евентуалне трошкове добитника повезане с преузимањем награде.

   

  Освојену НЕДЕЉНУ награду добитник не може да пренесе на друго лице, те сходно томе ако из било ког разлога добитник награде није у могућности да исту искористи онда ће се те награде доделити следећем резервном добитнику.

   

  Освојену НЕДЕЉНУ награду добитник код приређивача не може заменити за новчану противредност нити за било коју другу награду.

   

   

  XII. НАЧИН ОБАВЕШТАВАЊА УЧЕСНИКА У ИГРИ О ПРАВИЛИМА ИГРЕ

  Правила наградне игре биће објављена у дневном листу „Данас“ који се дистрибуира на територији целе Србије најмање 8 дана пре почетка наградне игре, као и на интернет страници www.nectarleto.rs.

   

  XIII. ПОСТУПАК У СЛУЧАЈУ ОТКАЗИВАЊА НАГРАДНЕ ИГРЕ

  Приређивач има право да уз јавно обавештавање једнострано откаже наградну игру у било којој фази уколико је дошло до догађаја који имају карактер више силе. Једнострано отказовање правила наградне игре биће објављена у дневном листу „Данас“, који се дистрибуира на територији целе Србије, као и на интернет страници www.nectarleto.rs, најмање осам дана пре отказивања.

  Ако би настала нека од горе наведених околности додељивање и дистрибуција награда ће бити одмах обустављена једностраном одлуком приређивача, те ће приређивач јавно објавити разлоге који су довели до прекида извлачења и дистрибуције награда.

  У случају отказивања или прекида наградне игре неће се надокнађивати трошкови или евентуална штета учесницима у наградној игри, нити ће се наградна игра одржати.

   

  XIV. ОДГОВОРНОСТ ПРИРЕЂИВАЧА ПРЕМА УЧЕСНИЦИМА У ИГРИ

  Приређивач гарантује да ће се приликом организовања наградне игре, у свему придржавати наведених Правила и законских прописа.

  Приређивач задржава право да дисквалификује учеснике који не поштују правила.

  Приређивач гарантује да ће добитницима доделити награде ближе описане у Параграфу VI те да исте ни у ком случају не могу бити замењене за новац.

   

  1. САГЛАСНОСТ

  Учествовањем у наградној игри сваки учесник прихвата права и обавезе из ових Правила, с тим да добитник награде такође пристаје:

  • да се његови подаци о личности који су доступни приређивачу чувају у складу са Законом о заштити података о личности и да исти могу бити коришћени само за потребе реализације наградне игре сходно одредби из члана 12. Закона о заштити података о личности („Сл. гласник РС“, бр. 97/2008, 104/2009- др.закон, 68/2012- одлука УС , 107/2012 и 87/2018).

   

  • да се његово име јавно објави у складу са позитивним прописима,

   

  • да се његови лични подаци: име, презиме, слика и видео материјал, могу од стране приређивача користити на начин да се објаве у штампаном, звучном, сликовном и видео материјалу без накнаде, а искључиво у сврхе приређивања ове наградне игре сходно одредби из члана 12 Закона о заштити података о личности („Сл. гласник РС“, бр. 97/2008, 104/2009- др.закон, 68/2012- одлука УС, 107/2012 и 87/2018). Учесник може опозвати свој пристанак за коришћење (име и презиме, слика, видео материјал) у штампаном, звучном, сликовном и видео материјалу без накнаде, у било које време, што неће имати утицај на право на учешће у наградној игри, као и на право на остваривање награде.

   

  Учесници и добитници у овој наградној игри сагласни су да је сав горе поменути материјал власништво приређивача, те се обавезују да ће се уздржати од било каквих поступака према приређивачу по основу права коришћења и/или власништва наведеног материјала.

   

  XVI. ИСКЉУЧЕЊЕ ОДГОВОРНОСТИ У СПОРОВИМА

  Сви захтеви за доделу награда које приређивач буде примио након истека рока трајања наградне игре или рокова за остваривање појединих права предвиђених овим Правилима неће се разматрати, нити ће на основу тих захтева учесник-играч остваривати било каква права према приређивачу.

  Учесници који учествују у наградној игри немају право да захтевају другачије награде или награде у већим количинама од оних које су наведене у овим Правилима.

   

  XVII. ИСКЉУЧЕЊЕ ОДГОВОРНОСТИ

  Све захтеве у вези са употребном вредношћу и квалитетом награда, добитници ће упутити директно добављачу награда.

  Приређивач неће сносити одговорност за претрпљену материјалну или нематеријалну штету (укључујући стварну штету и измаклу добит), који насталу као последица учестовања у наградној игри и освајања награда, изузев одговорности која се не може законски изузети.

   

  XVIII. ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

  Приређивач се обавезује да уместо добитника плати порез на добитке од игара на срећу, у складу са Законом о порезу на доходак грађана.

   

  XIX. ТРОШКОВИ

  Трошкове организовања наградне игре сноси приређивач.

   

  1. XX. ОБЈАВЉИВАЊЕ

  Правила наградне игре биће депонована код приређивача.

  По окончању наградне игре, приређивач ће у року од 30  дана обавестити Управу за игре на срећу о резултатима наградне игре са подацима о:

  -фонду добитака са спецификацијом награда и доказима о њиховој вредности;

  -добитницима.

   

   

  XXI. НАДЛЕЖНОСТ У СЛУЧАЈУ СПОРОВА

  У случају спора надлежан је стварно надлежан суд у Новом Саду.

   

  XXII. СТУПАЊЕ НА СНАГУ

  Ова правила ступају на снагу по добијању сагласности министра финансија.

   

  у Бачкој Паланци, дана 17.06.2021. године

  Prijavi se za newsletter

  Nectar Group Chat Pitajte Nectar
  Pozovite me